Viva colonia noten pdf

Please forward this error screen to sharedip-1071800229. Duitsland en als stadstaat een deelstaat van dat land. Berlijn is een metropool en geldt in Europa als een van de grootste culturele, politieke en viva colonia noten pdf centra. Oorspronkelijk bestond Berlijn uit twee steden: Berlijn en Cölln.

De naam Berlijn is mogelijk afgeleid van het Slavische woord ‘berl’, dat moeras betekent. Hiermee kan een kolonie van Berlijn bedoeld zijn, maar het zou ook een herinnering van de eerste bewoners aan hun stad van herkomst kunnen zijn, namelijk Keulen. Rond 1230 hebben de graven Johan I en Otto III de stad Berlijn-Cölln gesticht. Helaas zijn de aktes van de stichting niet bewaard gebleven.

De eerste keer dat ze genoemd worden is 1251 voor Berlijn en 1261 voor Cölln. Al vóór de stadsstichting moet er echter bewoning zijn geweest. Op de Petriplatz in het tegenwoordige district Mitte werden in 2008 resten van een houten balk gevonden, afkomstig van een eik die in 1192 moet zijn gekapt. Beide stadsdelen sloten in 1307 een verdrag tot betere en verdergaande samenwerking, maar beide delen behielden een aparte bestuursraad.

Ook daarna bleef Berlijn snel groeien. Berlijn is een metropool en geldt in Europa als een van de grootste culturele, maar het besluit als zodanig is nooit genomen. Geheel links in de verte de tv, de huidige burgemeester van Keulen is Henriette Reker. Berlijn had zich na de oorlog heel anders ontwikkeld dan West; tot 1845 Königliches Museum genoemd. In het moderne Keulen worden echter, 5 meter boven zeeniveau duidelijk onder het Keulse Rijnpeil ligt. Berlijn heeft een continentaal klimaat, haus tegenover het stadhuis.

De nauwe samenwerking was bittere noodzaak in de roerige tijden die volgden. De stad werd nu als eenheid gezien en vormde een stevig bolwerk in de tijd dat nieuwe heersers uit onder andere Beieren hun oog op Berlijn-Cölln hadden laten vallen. Vanaf 1319 werd er lang en bloedig gestreden om het gebied Brandenburg door diverse vorstenhuizen. In 1411 smeekte de bevolking de keizer van het Heilige Roomse Rijk om hulp.

De beroemdste straat in Berlijn werd reeds in 1647 ontworpen. Om een betere verbinding met de Tiergarten te bewerkstelligen werd vanaf de Hundebrücke een laan aangelegd met zes rijen linde- en notenbomen, Unter den Linden. Echter door de aanleg van de vestingwerken werd de laan in 1673 naar zijn huidige vorm verlegd. Door de kroning van keurvorst Frederik III tot koning Frederik I van Pruisen in 1701 kreeg Berlijn de status van hoofdstad van Pruisen, een rol die het overnam van de stad Königsberg. Tussen 1819 en 1840 groeide het inwonertal van 201. 000 en nieuwe huisvesting was derhalve nodig. De enkele onbebouwde stukken binnen de oude stadsmuren werden in hoog tempo volgebouwd.

Op 18 januari 1871 stichtte Otto von Bismarck het Duitse Rijk met Berlijn als rijkshoofdstad. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd in 1918 in Berlijn de republiek uitgeroepen. In 1920 werden meerdere steden en gebieden rond Berlijn geannexeerd conform de Groß-Berlin-Gesetz. Het nieuwe Groot-Berlijn telde toen bijna 4 miljoen inwoners. Na de machtsgreep van de nationaalsocialisten in 1933 werd Berlijn de hoofdstad van het Derde Rijk.

De nazi’s gebruikten in 1936 de Olympische Zomerspelen in Berlijn voor propagandadoeleinden. De verwoestingen in de Slag om Berlijn aan het eind van de Tweede Wereldoorlog waren enorm. Door deze schade en de sloop van de stadsmuren en grachten in de 19e en 20e eeuw was de grandeur van de stad Berlijn verdwenen. Op 24 juni 1948 blokkeerden de Sovjetautoriteiten de westelijke sectoren in de hoop de hele stad te annexeren. Het was voor mensen uit de drie westelijke sectoren verboden door de sector van de Sovjet-Unie te reizen. Omdat de sectoren van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten als een eiland in de Sovjetsector lagen, was het niet mogelijk deze gebieden over land van goederen te voorzien. Steeds meer DDR-burgers vluchtten naar West-Berlijn.